🇨🇿    🇺🇦
ЮРИДИЧНИЙ ДЕКАЛОГ

1. Секс із 15 років (§ 187 – Сексуальне насильство)

Вікове обмеження для легального вчинення дій сексуального характеру в Чеській Республіці становить 15 років. Будь-які насильницькі дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 15-річного віку, є кримінальним злочином і карається позбавленням волі на строк до 8 років.

2. Без згоди - НІ (§ 185 – Згвалтування)

Згвалтуванням визначається дія, при якій особа досягає статевого акту з потерпілою особою шляхом насильства, загрози насильства, загрози заподіяння іншої серйозної шкоди (наприклад, шкоди репутації, сімейному життю або трудовому статусу жертви) або використовуючи вразливий стан потерпілої особи.

3. Зґвалтування – це не просто статевий акт (§ 185 – Згвалтування)

Статевий акт - це будь-який акт демонстрації статевого органу на тілі іншої людини. Статевий акт - це широке поняття, яке включає широкий спектр дій, таких як вагінальне, анальне або оральне проникнення в тіло іншої особи, або, можливо, з використанням предметів, що використовуються як замінники чоловічих або жіночих статевих органів.

4. Статевий акт після відмови від своєї згоди є зґвалтуванням (§ 185 – Згвалтування)

Також згвалтуванням вважається, якщо потерпіла особа спочатку дала згоду на статевий акт, але згодом передумала (наприклад, відмовилася від певної сексуальної практики) і злочинець змусив її до продовження статевого акту.

5. Вразливий стан (§ 185 – Згвалтування, § 186 – Сексуальний примус)

Вразливий стан - це стан, у якому потерпіла особа неспроможна чинити опір чи, з урахуванням обставин, взагалі не може висловити свою волю щодо статевого акту зі злочинцем. Цей стан може бути викликаний станом алкогольного чи наркотичного сп'яніння, використанням наручників, високою температурою, глибоким сном, психічним захворюванням тощо.

6. Відсутність опору означає "так" (§ 185 - Згвалтування)

Суть примусу полягає у подоланні чи усуненні серйозного опору чи незгоди потерпілої особи на статевий акт. При цьому не має значення, чи чинила потерпіла особа активний опір (із застосуванням фізичної сили) чи утрималася від опору (з самого початку або лише під час нападу) через очевидну безпорадність (наприклад, через явну фізичну перевагу особи або через зброї, яку загрожував застосувати злочинець), обґрунтовану страхом або через виснаження. Досить того, що потерпіла особа мала явно не схвалювати поведінку іншої особи.

7. Сексуальне домагання (§ 186 – Сексуальний примус)

Той, хто змушує іншу особу проти її волі оголити себе, винний у злочині сексуального примусу. Цей злочин також включає поведінку, яка називається сексуальним домаганням.

8. Зловживання владою (Розділ 186(2) - Сексуальний примус)

Суворіше покарання за скоєння сексуального примусу чекає на тих, хто зловживає залежністю іншої особи (наприклад, роботодавець і працівник) або зловживає авторитетом і впливом, зумовленим своїм становищем (наприклад, церковний сановник і віруючий).

9. З родичами "НІ" (§188 - Взаємини між родичами)

Злочин статевого характеру між родичами вчиняється шляхом вчинення статевого акту між особами, які перебувають у прямій спорідненості (наприклад, батько та дочка, дід та онука тощо), або між братами та сестрами, тобто братом та сестрою. Відносини мають бути кровними, а не усиновленими.

10. Особливо вразливі жертви (визначено у Законі про жертв злочинів №45/2013)

Деякі жертви сексуальних злочинів вважаються особливо вразливими відповідно до Закону про жертв злочинів. Це діти, інваліди та інші особи, які наражаються на підвищений ризик заподіяння вторинної шкоди, зокрема, з урахуванням їх віку, статі, раси, національності, сексуальної орієнтації, релігії, стану здоров'я, інтелектуальної зрілості, здатності до самовираження, їх життєвої ситуації або з враховуючи їхні стосунки з особою, підозрюваною у скоєнні злочину, або залежність від нього.