Edukace

1
Aplikace Xpass je součástí platformy., která se zaměřuje na všechny oblasti problematiky spojené se sexuálním násilím - prevence, důkaz a pomoc v případě spáchání trestného činu i následná podpora a péče.
2
Nejsilnější prevencí, jak předcházet sexuálnímu násilí, je informovanost a učení, proto je v oblasti edukace naším cílem přinášet dostatek informací a nástrojů, které pomohou dětem i dospělým učit se zdravému postoji a respektu k sobě i druhým, uvědomit si, co je a co není přípustné právě v oblasti vztahů a sexu.
3
Chceme se zaměřit na rozvoj těch sociálních dovedností, které jsou základem pro budování a udržování zdravých vztahů, odpovědnosti za vlastní chování, uvědomění si důsledků svého jednání a také trestní zodpovědnosti.
4
Dovednosti, znalosti a postoje si osvojujeme již v raném věku. Je tedy nesmírně důležité, odkud a jakou formou děti získávají informace. Naším cílem je přinést na jednom místě dětem i dospělým (především pedagogickým pracovníkům) informační a výukové materiály, které budou korespondovat s věkem dětí a dospívajících.
5
Chceme přinášet knihy, informační brožury, hry, testy, kvízy, pracovní listy, filmy, výuková videa atd., včetně výukové metodiky.
6
Při tvorbě informačních a výukových materiálů spolupracujeme s odborníky z různých oborů - pedagogové, lektoři, psychologové, sexuologové a další.