Dr. phil. Mgr.

Aleš Svoboda, M.A.

Aplikovaný sexuolog

Můj příběh

Sexuální vědomosti, postoje a zkušenosti hrají významnou roli v životě každého člověka. Studium aplikované sexuologie v Německu nejen prohloubilo mé znalosti, ale vedlo mě k profesní specializaci v oblasti sexuální výchovy na školách, poradenství a sexuální terapii.

Během doktorského studia na BTU Cottbus jsem se zaměřil na sexuální násilí dívek a žen a to jak v roli obětí, tak i pachatelek. Po jedenácti letech praxe jsem otevřel sexuologickou praxi v rakouském Grazu, kde pomáháme lidem s nejrůznějšími sexuálními problémy a online dotazy. Působím jako garant a lektor sexuální výchovy v České radě dětí a mládeže. Pilířem mé práce je otevřená, přiměřená a realitu respektující komunikace v oblasti sexuality. Pokud taková komunikace chybí, dostavují se sexuální problémy ve vztazích, dochází k sexuálnímu zneužívání dětí a sexuálnímu násilí mezi dospělými.

Ukázka mé práce

WebWeb

Sexmed.at<br>Naše sexuálně-medicínská praxe v Grazu byla založena v roce 2015 jako první svého druhu v Rakousku.

WebinářWebinář

Jak a kdy mluvit s dětmi o sexu a citech (nejen na táboře)

WebinářWebinář

Učitelství a sexuologie

KnihaKniha

Sexuálně zraňující dívky a ženy

KnihaKniha

Plánování rodiny u chlapců – konzumentů drog s poruchou chování

ČlánekČlánek

Promiskuita. Když mají ženy chuť na více mužů

Mé působení v projektu

1. Poradna
V rámci XPASS budu odpovídat na veškeré otázky, které dostanu v rámci poradny v sekci Potřebuji poradit
2. Edukace
Mým úkolem je spolupráce na tvorbě vzdělávacích materiálů a školení osob v oblasti sexuální výchovy.
Zjistit více
3. Obsah aplikace
Podílel jsem se na přípravě několika klíčovcýh částí přímo v aplikaci, například na sexuálním kvízu, kterým si projde většina uživatelů při vstupu do aplikace a který vyhodnotí sexuální profil uživatele vč. jeho preferencí.

Pracovní zkušenosti

03/2021 - Soušasnost
Sexuální poradce/terapeut/pedagog v sexuálně-medicínské ordinaci v Grazu
Garant a lektor sexuální výchovy v České radě dětí a mládeže
10/2012 – 12/2020
Sociální/sexuální pedagog a sexuální poradce v zařízení pro sexuálně delikventní a deviantní chlapce v Salvator Kolleg Hövelhof
09/2010 – 09/2012
Učitel, sociální a sexuální pedagog pro mladistvé v zařízení Freedom pro problémovou mládež v Lackenhäuser
12/2009 – 08/2010
Lektor pro pracovní reintegraci a výuku dlouhodobě nezaměstnaných na Institutu pro vzdělávání dospělých Zeitz

Vzdělání

07/2015 – 04/2021
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (Dr. phil.)
Externí doktorand, Fakulta sociální práce, zdraví a hudby
Sexuálně zraňující dívky jako děti mezi sexuologickými fakty a společenským tabu
10/2009 – 09/2012
Hochschule Merseburg – Aplikovaná sexuologie pro sexuální výchovu a poradenství (M.A.)
Plánování rodiny u chlapců uživatelů drog a s problémovým chováním
09/2004 – 06/2009
Slezská Universita v Opavě: Přírodovědecko-filosofická fakulta, učitelství němčiny a dějepisu pro SŠ. (Mgr.)
8 týdnů praxe dle RVP na gymnáziu v Opavě a Kyjově
Reálie v učebnicích pro němčinu jako cizí jazyk
09/2000 – 06/2004
Gymnázium Hodonín