Nouzové kontakty

ProFem

Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí - poradny Praha, Beroun, Příbram, Benešov.
Poskytuje právní poradenství, služby psychologa, terénní výjezdy za klientem, doprovod na jednání s úřady - policie, soudy, kontakty a zprostředkování návazných služeb, socioterapie.
Tel icon
Linka pomoci
Po - Pá 9:00 - 15:00
Tel icon
Infolinka pro oběti sexuálního násilí
Út 17:00 - 19:00 / Čt 19:00 - 21:00
Magnifier icon
Webová poradna, chat

Persefona

Centrum pro oběti sexuálního a domácího násilí, pomoc se zvládáním agrese - poradny/ kontaktní místa Brno, Slavkov u Brna, Židlochovice, Ivančice, Tišnov.
Poskytuje právní poradenství, služby psychologa, terénní výjezdy za klientem, doprovod na jednání s úřady - policie, soudy, kontakty a zprostředkování návazných služeb, socioterapie.
Tel icon
Linka pomoci
Po - Pá 9:00 - 17:00
Tel icon
Infolinka pro oběti sexuálního násilí
Út 17:00 - 19:00 / Čt 19:00 - 21:00
Magnifier icon
Webová poradna, chat

Linka bezpečí

Poskytuje pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky.
Tel icon
Telefon
Nonstop

Bílý kruh bezpečí

Centrum pomoci obětem kriminality a domácího násilí, celostátní síť poraden/ kontaktní místa po celé ČR, orientace na veškeré oběti trestných činů včetně znásilnění.
Poskytuje okamžitou pomoc, praktické rady a konkrétní informace - pomoc poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci, věnují se obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech.
Tel icon
Telefon
Nonstop

Dětské krizové centrum

Centrum se specializuje na pomoc týraným, zneužívaným zanedbávaným či jinak ohroženým dětem - poskytuje okamžitou pomoc, diagnostiku a terapii. Působnost centra je celorepubliková a je poskytována zdarma.
Tel icon
Linka pomoci

ROSA centrum

Centrum pro ženy, poskytující komplexní pomoc ženám, obětem domácího násilí. Pomoc zahrnuje odborné poradenství, krizovou intervenci, sociálně terapeutické a sociálně právní poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu a poskytování utajeného azylového ubytování pro ženy, které jsou ohrožené domácím násilím.
Tel icon
SOS linka
Po - Pá 9:00 - 17:00