Krizová centra

V ČR existují krizová centra zaměřených na oblast sexuální násilí a zneužívání. Cílem projektu Xpass je zastřešení a propojení těchto center tak, aby byla pomoc dostupná okamžitě a každému, kdo ji potřebuje, bez ohledu na lokalitu. Naší ambicí je zmapovat dostupná centra zabývající se touto problematikou, navázat s nimi spolupráci a podpořit je.