Nadační fond

Jsme tu pro lidi, kteří se stali oběťmi sexuálního násilí a zneužívání, ale i pro ty, kteří čelí křivému obvinění z takového skutku.
Vnímáme soucit a vzájemnou pomoc jako symbol lidskosti a uvědomujeme si, jak je důležité projevit zájem a pochopení člověku, který se ocitl v těžké situaci. Jsme proto velmi rádi, že jste se obrátili právě na náš nadační fond.
Vzhledem k tomu, že sexuálně motivovaných násilných trestných činů se jen v České republice odhaduje na těžko uvěřitelných 12 000 případů ročně (nehlášených), museli jsme bohužel nastavit podmínky, na základě kterých finanční prostředky rozdělujeme.

Kdo se na nás může obrátit?

Všichni, kdo se ocitli v některé z těchto situací:
Dot
Zneužití
Dot
Znásilnění
Dot
Sexuální napadení

S čím vám může NF XPASS pomoci:

NF zaplatí výlohy na námi zprostředkované právní služby v případě splnění těchto podmínek. Podmínky jsou uvedené v dokumentu viz níže - Podmínky poskytování pomoci.

Soubory ke stažení

Chcete přispět?