Legislativa ve světě

Zákony v Evropských zemích/ definice znásilnění a sexuálního násilí

Švédsko

Kdo vykoná soulož, nebo jiný sexuální akt s ohledem na závažnost porušení srovnatelný se souloží, s osobou, která se neúčastní dobrovolně, je vinen ze znásilnění a bude potrestán trestem odnětí svobody od dvou do šesti let. Při posuzování, zda účast osoby byla dobrovolná či ne, se vezme v úvahu zejména, zda byla dobrovolnost vyjádřena slovy či jednáním nebo jiným způsobem.

V květnu 2018 švédští poslanci schválili zákon, podle kterého je sex bez explicitního souhlasu znásilněním. K odsouzení postačí, ze oběť verbálně či fyzicky neprojevila souhlas s aktem. Pasivita už nebude posuzována jako souhlas. Nově jsou zavedeny dva pojmy - znásilnění z nedbalosti a sexuální obtěžování z nedbalosti. Oba trestné činy budou vycházet z toho, že pachatel ignoroval nedostatečný souhlas svého protějšku se sexuální aktivitou.

Irsko

Muž se dopustí zločinu znásilnění, pokud: a) Má soulož se ženou, která v době soulože s tím nesouhlasí, a b) v okamžiku, kdy zjistí, že se souloží žena nesouhlasí, jedná s hrubou nedbalostí ve vztahu k tomu, zda souhlasí nebo ne. Zločinem znásilnění je sexuální útok, který zahrnuje c) penetraci, jakkoli mírnou, konečníku nebo pusy penisem nebo d) penetraci, jakkoli mírnou, vagíny jakýmkoli objektem drženým nebo ovládaným jinou osobou.

Spojené království

Trestného činu se dopustí ten, kdo a) úmyslně penetrace vagínu, konečník či ústa jiné osoby svým penisem b) tato osoba s penetrací nesouhlasí, a c) pachatel nemá rozumný důvod domnívat se, že tato osoba souhlasí. Zda ten, kdo soulož vykonal, má rozumný důvod tak předpokládat, se posoudí s ohledem na všechny okolnosti případu včetně všech kroků, které učinil k tomu, aby se ujistil, že druhá osoba souhlasí.

Španělsko

Kdo naruší sexuální svobodu jiné osoby za použití násilí nebo zastrašování, dopustí se sexuálního útoku a bude potrestán trestem odnětí svobody od jednoho do pěti let. Je-li součástí sexuálního útoku vaginální, orální nebo anální penetrace nebo vložení tělesných částí či objektů do řitního nebo vaginálního otvoru, je pachatel vinen ze znásilnění a bude potrestán trestem odnětí svobody od šesti do dvanácti let.

Dánsko

Kdo vykoná soulož s osobou, která s tím nesouhlasila, bude potrestán za znásilnění trestem odnětí svobody až na osm let.

Německo

Kdo vykoná na osobě proti její rozeznatelné vůli sexuální akty nebo tuto osobu nechá vykonat sexuální akty na sobě, anebo zapříčiní, že dotyčná osoba vykoná sexuální akty na třetí osobě nebo sexuální akty vykonané třetí osobou strpí, bude potrestán trestem odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Německý parlament v roce 2016 změnil zákon, na jehož základě soudy posuzují sexuální delikty. Nově se musí řídit zásadou “ne znamená ne”. Postačí, když bude pachatel ignorovat vyjádření nesouhlasu oběti.

Chorvatsko

Kdo má pohlavní styk nebo rovnocenný sexuální akt s jinou osobou bez jejího souhlasu, nebo přiměje jinou osobu, aby provedla sexuální akt rovnocenný se sexuálním stykem bez jejího souhlasu se třetí osobou, bude potrestán jedním až pěti lety.

Belgie

Jakýkoli akt sexuální penetrace, bez ohledu na svou povahu a prostředky, spáchaný na osobě, která s aktem nesouhlasí , představuje zločin znásilnění. Má se za to, že souhlas nebyl dán zejména byl-li zločin spáchán za užití násilí, nátlaku (tísně), momentu překvapení, výhrůžky nebo lsti anebo byl čin umožněn z důvodu tělesné vady nebo fyzické či duševní nedostatečnosti osoby. Kdo spáchá tento zločin, bude potrestán odnětím svobody na pět až deset let.

Francie

V březnu 2020 poslanci v prvním čtení schválili zavedení hranice pro legální pohlavní styk, a to na patnáct let věku. Do té doby v zemi žádná neplatila. Nová norma předpokládá, že děti mladší patnácti let nejsou dostatečně vyspělé na souhlas se sexem, a ten se proto bude vždy považovat za nedobrovolný. Za znásilnění bude hrozit až dvacet let vězení.
Dosud byl ve Francii legální jakýkoliv sexuální styk, se kterým souhlasily obě strany. Dokazování nedobrovolnosti styku bylo u soudu často problematické, souhlas nezletilých mohl být v některých případech vynucený.
Zákonodárci nechtějí trestat styky mezi dospívajícími stejného věku, a tak zahrnuli článek přezdívaný „Romeo a Julie“. Tresty se budou tedy vztahovat na dospělého jedince, který měl sexuální styk s dítětem do patnácti let jen v tom případě, že je mezi oběma věkový rozdíl více než pět let. Tento článek ovšem neplatí v případě, že se jedná o nedobrovolný styk nebo znásilnění.
Znásilnění je zde trestáno patnácti roky vězení. Tato doba se může navýšit i na třicet let nebo doživotí, podle toho, jaká újma byla oběti způsobena.

Zdroj
Nizozemí

Jakýkoli druh sexuálního útoku zahrnující dokonce i francouzský polibek - pokud s ním druhý nesouhlasí - je považován za znásilnění. Útočník je trestán vězením v rozpětí od čtyř do patnácti let podle svého věku. Je zde dokonce trestáno sexuální násilí páchané na prostitutech/prostitutkách a to vězením na čtyři roky, což většina ostatních zemí ve svých zákonech nemá.

Itálie

Pravicová vláda premiéra Silvia Berlusconiho vydala v roce 2009 zákon, který zpřísňuje tresty za znásilnění a umožňuje vznik občanských hlídek, jež mají „bdít nad bezpečím italských žen“. Ty jsou podle tiskového magnáta Berlusconiho ohroženy zvýšenou přítomností přistěhovalců, zejména těch ilegálních a zejména těch z Afriky a některých zemí východní Evropy, jako je Rumunsko či Bulharsko.
Znásilnění s následkem smrti tak bude napříště v Itálii trestáno doživotním vězením. Stejný trest bude udělen za znásilnění nezletilé osoby.
Co se týče „občanských patrol“, budou do nich přednostně přijímáni bývalí policisté a profesionální vojáci na odpočinku.

Zdroj