Zpět na všechny články
StatistikyObrázek k Muži a násilí…
28. 03. 2022

Muži a násilí…

Oficiální statistiky ukazují, že muži jednoznačně dominují ve všech sledovaných oblastech kriminality. Co se týče celkové kriminality v České republice, muži tvoří více jak 85 % pachatelů trestné činnosti, u sexuálně motivovaného násilí (na ženách i dětech) jsou pachateli dokonce ve více jak 90 % případů.
Faktory, které mohou přispívat k násilnému jednání mužů:

  1. násilí jako kompenzace frustrací z neuspokojivého sociálního postavení, nezaměstnanosti a malé naděje tuto situaci změnit;

  2. opakující se vzorce jednání – zkušenosti s násilím v rodině, nízké, nebo vyloučené sociální postavení, kompenzace nedostatku moci;

  3. tolerance „chlapecké neposlušnosti“ ve škole, kdy je chlapcům tolerováno více prohřešků než dívkám, např. i tolerance počátků sexuálního obtěžování (s různými formami sexuálního obtěžování se na vysokých školách setkává až 78 % studujících);

  4. pozitivní oceňování vlastností tradičně spojovaných s mužstvím jako agresivita, soutěživost, dravost v pracovním prostředí (výzkumy ukazují, že závažné formy sexuálního obtěžování na pracovišti zažívá 13 % žen oproti 4 % mužů);

  5. přísně hierarchické instituce pracující s mocí, ve kterých značně převažují muži, tj. policie, armáda nebo například vězeňství, které jsou organizacemi, ve kterých je násilí (symbolické i fyzické) jedním z klíčových prostředků vyjednávání mocenského postavení.
Další články

Nárůst HIV pozitivních…
28. 03. 2022

Nárůst HIV pozitivních…

Číst více
Mobbing/psychopati ve firmách…
28. 03. 2022

Mobbing/psychopati ve firmách…

Číst více
Muži jako oběti…
28. 03. 2022

Muži jako oběti…

Číst více
Násilí na ženách - nejrozšířenější forma porušování lidských práv…
28. 03. 2022

Násilí na ženách - nejrozšířenější forma porušování lidských práv…

Číst více
Nárůst nahlášených případů znásilnění v ČR…
28. 03. 2022

Nárůst nahlášených případů znásilnění v ČR…

Číst více
Vlastní zkušenost se závažnou formou sexuálního násilí…
28. 03. 2022

Vlastní zkušenost se závažnou formou sexuálního násilí…

Číst více
Zkušenost se sexuálním násilím…
28. 03. 2022

Zkušenost se sexuálním násilím…

Číst více
Matky samoživitelky…
28. 03. 2022

Matky samoživitelky…

Číst více
Víte, že:
28. 03. 2022

Víte, že:

Číst více